Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Индивидуални клиенти

Международни дебитни карти VISA от ОББ

 

Чрез международните си дебитни карти VISA ОББ Ви предоставя следните възможности и предимства:

Удобство и контрол

 • Възможност да заплащате за закупени стоки и услуги директно при търговеца
 • Достъп до Вашите средства от множество алтернативни канали:
  • на банкомат, 24 часа на ден, 365 дни в годината, както в страната, така и в чужбина
  • на гише, от всеки клон на ОББ в страната
  • чрез защитения канал за електронно банкиране на ОББ, който дава възможност за различни операции със сметката свързана към картата Ви (преводи, погасяване на задължения по кредитни карти в ОББ, проверка на баланс, търговия с ценни книжа на Българската Фондова Борса и др.)
 • Възможност да получавате Вашата заплата, стипендия или пенсия директно по Вашата картова сметка
 • Получавате преференциални лихви по продуктите на банката за физически лица при превод на работна заплата или пенсия по сметка в ОББ
 • Възможност за вноски в брой на определени банкомати на ОББ
 • Възможност за плащане на комунални услуги от картовата сметка
 • Възможност за ползване на овърдрафт (кредит от Банката) в размер до 3 работни заплати, ако получавате трудовото си възнаграждение по сметката на картата
 • Възможност за контролиран достъп до средствата по сметката, към която е свързана Вашата карта за членове на семейството или приятели, чрез издаване на допълнителни карти лимитите, по които определяте Вие
 • Възможност за свързване на втора (допълнителна) сметка по картата (с възможност за трансфер на средства към и от основната сметка на банкомат)
 • Cash back – можете да получите пари в брой с Вашата дебитна карта VISA, когато плащате в супермаркет, търговски обект или бензиностанция
 • Възможност за ползване на Застрахователен пакет „Пълна защита”
 • Възможност да участвате в периодични промоционални кампании за картодържатели на ОББ като част от лоялна програма U Win.
 • Много добре развита мрежа от банкомати /АТМ/ на територията на цялата страна
  
Сигурност
 • ЧИП карта – по-висока степен на защита
 • Достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време само на  банкомат на ОББ, а ако го забравите ще Ви бъде издаден нов!
 • Възможност чрез SMS да бъдете уведомявани от Банката за всяка промяна по сметката на картата
 • Получавате безплатен SMS за всяка транзакция над 100 лева
 • Ако картата бъде изгубена или открадната, чрез обаждане на 24-часовите телефони в Центъра за обслужване на клиенти по телефона на ОББ (+359/ 0700 11717 или *7171 - за абонати на български мобилни оператори, Вие можете да я блокирате веднага
ОББ Ви дава възможност за избор:
 • На вид карта: VISA Electron, VISA Standard, VISA Gold 
 • На сметка: Нова или съществуваща Ваша разплащателна сметка в Банката в BGN, EUR или USD

Всички операции, които извършвате с картата на терминали или гише на ОББ се отразяват веднага и винаги разполагате с актуален разполагаем баланс по сметката си!