Индивидуални клиенти

ОББ - Глобул ко-брандирана кредитна карта Mastercard

Кредитната карта, която намалява сметката ви за мобилен телефон! Спестете до 60 лева от разговорите си като абонат на Globul
 
Какво представлява ко-брандирана кредитна карта MasterCard?
Ко-брандираната кредитна карта е съвместен продукт, резултат от сътрудничеството между финансова институция (ОББ) и мобилен оператор(GloBul)
Ко-брандираната карта е стандартна кредитна карта MasterCard
 • Международна кредитна карта, която Ви дава възможност да разполагате с допълнителни средства за Вашите всекидневни нужди до определен от Банката кредитен лимит
 • За издаването на кредитна карта не се изисква поддържането на неснижаем остатък или блокирана сума
Предназначение:
 • Покупки в търговски обекти – магазини, ресторанти, хотели, агенции и други (в България и в чужбина)
 • Покупки на равни вноски от търговски вериги, партньори на ОББ
 • Теглене на пари от банкомат  (в България и в чужбина)
 • Теглене на пари в банкови клонове (в България и в чужбина)
 • Покупки по интернет
Картата се приема за разплащане на устройства или в търговски обекти, където има стикер с лого на съответната картова организация ( MasterCard)
Предимства на ко-бранидираната кредитната карта ОББ-Globul:
 • Ползвате гратисен период до 45 дни за извършени покупки при търговци (при пълно погасяване на общата дължима сума от последното извлечение)
 • Получавате непрекъснат достъп до допълнителни средства 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината в България и в чужбина
 • Плащате лихва само върху изразходваната сума
 • Получавате безплатен SMS при всяка извършена от Вас транзакция на стойност над 100 лева
 • ЧИП карта, която е с по-висока степен на защита
 • Възможност за плащане на комунални услуги
 • Възможност за покупки на безлихвени вноски при търговци
 • Пазарувате сега, погасявате на минимални месечни вноски
 • Възможност за ползване на застрахователна защита при злополука, загуба/кражба на лични документи
 • 50% намаление на годишната такса при мин. 2 транзакции на месец
 
 
Допълнителни предимства:
Използвайки картата в страната и в чужбина абонатите на GloBul натрупват бонус-отстъпка, която ще получават в месечната си сметка за мобилен телефон
 • Отстъпката се равнява на 2 % от сумата на извършените покупки при търговци с кредитната карта
 • Отстъпката се получава в сметката за следващия месец
 • Минималната възможна отстъпка е 2 лв., а максималната 60 лв.
Сметката за мобилен телефон на притежателите на ко-брандирана карта се заплаща автоматично от наличния кредит по картата
 • Сметката за мобилен телефон на абоната-картодържател е платена винаги навреме без да е необходимо посещение на обект от търговската мрежа.
 • Абонатът има на разположение гратисния период, за да покрие без лихва задължението към ОББ по сметката си за мобилен телефон.
Кой може да ползва привилегиите на картата?
Физически лица, абонати на GloBul на абонаментни програми, могат да ползват бонус-отстъпка от месечната си сметка за мобилен телефон
Кредитен лимит
 • Размера на кредитния лимит се определя от Банката, след оценка на декларираните данни в молбата за кандидатстване и представените документи, доказващи доходите.
 • Лимитите по кредитни карти, които Банката определя са 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 или 10000 лева.
 • Кредитния лимит се намалява при извършване на транзакции с картата и се възобновява при всяка вноска по картата. 
Лимити за транзакции
 • Покупки – 100% от размера на кредитния лимит
 • Теглене в брой – 50% от размера на кредитния лимит
Лихвени проценти
 • При плащане – 16.50%
 •  При теглене на пари в брой – 18.50%
Срок на валидност на кредитната карта 2 години.
Информация за ползване на картата. Всеки месец получавате подробна информация за извършените транзакции с картата, размера на минималната и общата дължима сума, начислените лихви и такси.
Начини на получаване на извлеченията
 • на посочен от клиента адрес
 • във всеки клон на ОББ (безплатно при поискване)
 • кратко извлечение от всеки банкомат на ОББ в работното време на банката
 • по телефона – 0700 117 17 
Срок за погасяване на задълженията
Ежемесечно 14 дни след датата на извлечение
Видове погасяване
 • Частично – минимум 3% от сумата на извършените транзакции и цялата сума на начислените лихви, такси и комисиони за периода. Минималната месечна сума за плащане не може да бъде по-малка от 10 лева
 • Пълно – цялата сума на извършените транзакции, лихви и такси. 
Начини на погасяване
При попълване на Молба за издаване на кредитна карта, Вие избирате най-удобния за Вас начин на погасяване, като той може да бъде променян в последствие:
 • вноски в брой – във всеки клон на ОББ при представяне на кредитна карта (или срещу номер на карта)
 • автоматично от сметка (сметка в лева открита в ОББ).
 • с превод от сметка, чрез Интернет банкиране (чрез изрично платежно нареждане от сметка в ОББ).
 • чрез вноски в брой на определени банкомати на ОББ
 • чрез Център за обслужване на клиенти - 0700 117 17
 • не е възможно захранване на кредитна карта с превод или вноска от друга банка
Кой може да кандидатства за кредитна карта?
 • български граждани
 • да са на възраст между 23 и 65 години за мъже и 23 и 65 години за жени;
 • да имат достатъчни доходи за погасяване на задълженията си;
 • да работят на:
  • трудов договор;
  • граждански договор, свободни професии и други
Необходими документи за кандидатстване
 • Молба-Декларация;
 • Лична карта;
 • Документ за доход