Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Индивидуални клиенти

Стандартни срочни депозити

За всички, които имат нужда от висока и фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, тогава нашите стандартни срочни депозити, отговарят на Вашите изисквания!

  • Срочност: фиксирана 1, 3, 6, 9 и 12 месеца
  • Валута: BGN, EUR, USD, GBP
  • Минимална сума за откриване:1000 BGN или 500 EUR/USD

 

Лихви
 
BGN
 
EUR
USD
1 м
до 50 000.00
0.20%
до 25 000.00
0.15%
0.10%
над 50 000.01
0.30%
над 25 000.01
0.25%
0.20%
3 м
до 50 000.00
0.30%
до 25 000.00
0.15%
0.10%
над 50 000.01
0.40%
над 25 000.01
0.25%
0.20%
6 и 9 м
до 50 000.00
0.50%
до 25 000.00
0.30%
0.15%
над 50 000.01
0.60%
над 25 000.01
0.40%
0.25%
12 м
до 50 000.00
1.00%
до 25 000.00
0.80%
0.70%
над 50 000.01
1.10%
над 25 000.01
0.90%
0.80%

Лихвата се начислява в размер съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея годишни лихвени проценти.

 
Изплащане на лихвата: Направете своя избор и лихвата може:
  • да се прибави към първоначално депозираната сума за откриване на нов депозит;
  • да се преведе по друга сметка;
  • да се изтегли в брой.  
 
Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.
 
При предсрочно прекратяване, банката начислява лихвен процент по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно действащата Тарифа за лихвените условия на физически лица на банката
 
Необходими документи: Документ за самоличност
 
 
 

 

Повече информация

ОББ гарантира депозитите, чрез участието на Банката във Фонда за гарантиране на влоговете - виж тукДопълнителна информация 
за продуктите и услугите на ОББ
можете да получите от Център
за обслужване на клиенти
на телефон 0700 117 17!