Индивидуални клиенти

Стандартни срочни депозити

За всички, които имат нужда от висока и фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, тогава нашите стандартни срочни депозити, отговарят на Вашите изисквания!

  • Срочност: фиксирана 1, 3, 6, 9 и 12 месеца
  • Валута: BGN, EUR, USD, GBP
  • Минимална сума за откриване:1000 BGN или 500 EUR/USD
 

 

 

Лихви

 

 BGN

 

 EUR

USD

1 м

до 50 000.00

0.80%

до 25 000.00

0.70%

0.50%

над 50 000.01

0.90%

над 25 000.01

0.80%

0.60%

3 м

до 50 000.00

1.90%

до 25 000.00

1.80%

0.80%

над 50 000.01

2.00%

над 25 000.01

1.90%

0.90%

6 м

до 50 000.00

2.90%

до 25 000.00

2.40%

1.30%

над 50 000.01

3.00%

над 25 000.01

2.50%

1.40%

9 м

до 50 000.00

2.90%

до 25 000.00

2.40%

1.30%

над 50 000.01

3.00%

над 25 000.01

2.50%

1.40%

12 м

до 50 000.00

3.75%

до 25 000.00

3.00%

2.20%

над 50 000.01

3.85%

над 25 000.01

3.10%

2.30%

 
 
 
Лихвата се начислява в размер съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея годишни лихвени проценти.
 
Изплащане на лихвата: Направете своя избор и лихвата може:
  • да се прибави към първоначално депозираната сума за откриване на нов депозит;
  • да се преведе по друга сметка;
  • да се изтегли в брой.  
 
Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.
 
При предсрочно прекратяване, банката начислява лихвен процент по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно действащата Тарифа за лихвените условия на физически лица на банката
 
Необходими документи: Документ за самоличност
 
 
 

 

Повече информация

ОББ гарантира депозитите, чрез участието на Банката във Фонда за гарантиране на влоговете - виж тукДопълнителна информация 
за продуктите и услугите на ОББ
можете да получите от Център
за обслужване на клиенти
на телефон 0700 117 17!