Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Бизнес клиенти

ОББ JEREMIE кредити

 

 
ОББ JEREMIE кредити
Кредити, частично гарантирани по инициатива JEREMIE към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”
 
 
 
Поради достигнат лимит продуктът временно не се предлага
 
 
 
 
 
*предварителни данни
 
 
 
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”, инициативата (JEREMIE), се осъществява посредством Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.
 
 
Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ОББ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз.